13/06/2017 – Dimarts Inspira amb Deutsche Asset Management : Avantatges de la inversió en ETFs

Escrit per

websalia

Publicat

Anar a NotíciesPrensa y Actualidad

Els anomenats ETF’s (Exchange Trade Funds) o fons cotitzats en la seva denominació castellana, han estat un dels actius financers que més han crescut en els últims anys. Cessar Muro, Director de Deutsche Asset Management, ens va explicar com a través d’aquests actius es repliquen innombrables índexs tant de renda fixa, renda variable, matèries primeres, petroli, etc. Encara que poden existir ETF’s de gestió activa, el seu nombre és encara molt limitat per això, una de les principals característiques d’aquests instruments, enfront d’un fons tradicional, és que es limiten a replicar l’evolució de l’índex al que estan referits. És el que es coneix com a gestió passiva o indexada.

Són Transparents perquè s’informa diàriament de tots els valors que ho componen i les comissions que s’apliquen dins del fons cotitzat són notablement inferiors a les d’un fons tradicional. També ens va explicar diferents estratègies d’inversió que es poden implementar amb els ETF’s com la Rotació de Sectors en funció del cicle econòmic o la inversió en Actius Reals (Infraestructures i Actius Immobiliaris).

De moment, els ETF’s no són traspasables entre si com succeeix amb els fons d’inversió per diferir, si escau, la fiscalitat. Deutsche Asset Management, a través de la seva divisió Xtracker, manté una notabilísima oferta de ETF’s que cobreix la majoria d’índexs rellevants del mercat. Al final de la xerrada es va obrir un animat torn de pregunta per part dels assistents.