Clients

Dirigit a aquells que busquen un assessorament financer independent

Grup familiar

Som artesans del vostre patrimoni

Distribució patrimonial

T’has plantejat mai quin aspecte presenta el teu patrimoni segons la classe d’actiu?

A DiverInvest t’ajudarem a distribuir el teu patrimoni d’una manera eficient, diversificant riscos i tenint en compte els diferents aspectes que solen passar desapercebuts.

Així, un plantejament estratègic ideal englobarà productes financers cotitzats, però així mateix, no cotitzats, com ara private equity, immobiliari o art, entre d’altres.

Fundacions, congregacions i institucions

Especialistes en endowment

Inversions ASG

Des dels inicis, DiverInvest ha desenvolupat la seva activitat amb un marcat caràcter social i de sostenibilitat. En aquest sentit, ja el 2019 vam començar a reportar voluntàriament al Principles for Responsible Investment (PRI). Així mateix, ens hem acollit a la categorització d’empresa ASG, que no només implica aplicar determinats valors a les nostres recomanacions, sinó també a la mateixa governança de la nostra empresa.

A més, a DiverInvest hem desenvolupat la figura de l’Inversor Responsable, que s’inclina per la inversió d’impacte en aspectes de caràcter social i/o mediambiental, per contribuir a la millora del món i sense renunciar a un benefici financer.

Particulars i empreses

Inversions a mida

Factors en la presa de decisions

Com a inversors, us enfronteu diàriament a multitud d’informacions de l’entorn, que poden provocar inquietud a l’hora de prendre decisions sobre el vostre patrimoni. Aquestes situacions solen generar pressió social i judicis esbiaixats, i en alguns casos, excés de confiança. En funció de la vostra particular aversió al risc, aquests inputs podrien conduir-vos a prendre decisions inadequades.

La funció de DiverInvest és acompanyar-vos en aquesta presa de decisions. Aportem la nostra visió racional davant de les oscil·lacions dels mercats, i ens alineem en tot moment amb els vostres objectius per ser empresa d’assessorament financer (EAF) independent.

Parlem?

Expliqueu-nos les vostres necessitats i us expliquem com podem ajudar-vos.