Llicenciat en Administració d´Empreses per l´Escola Superior d´Administració i Direcció d´Empreses (ESADE). Màster en Assessoria Financera (UB) i Planificació Financera (IEF). També ha completat estudis a IESE i London Business School.

És membre d’EFPA Espanya (European Financial Planning Association).

Té experiència en Direcció General al sector consum i ha estat responsable d’assessorament a Family Office durant 8 anys.

A DiverInvest Ignasi duu a terme planificació financera i disseny de l’estratègia patrimonial personalitzada per a cada client en funció dels seus objectius i necessitats. Aquestes tasques les compagina amb la de conseller a diversos Consells d’Administració.