Anàlisi

Anàlisi de la Situació Patrimonial Global del client

 • Anàlisi de la cartera assessorada per DiverInvest.
 • Anàlisi d’altres béns patrimonials del client (patrimoni mobiliari no assessorat per DiverInvest, patrimoni immobiliari, estructures societàries, etc).
 • Estudi del cost fiscal anual del Patrimoni Global del client (Renda i Patrimoni).
 • Anàlisi de la planificació successòria.

Identificació

Identificació de les possibles necessitats del client

 • Detecció de possibles ineficiències fiscals en l’estructura patrimonial actual del client.
 • Identificació de millores fiscals que permetin minimitzar el cost de l’Impost sobre el Patrimoni i de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Valoració de la possibilitat de crear una societat Holding amb la finalitat d’aconseguir un estalvi fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i en l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Identificació de la necessitat de realitzar o modificar la planificació successòria.

Propostes

Propostes de millora fiscal

En col·laboració amb els assessors fiscals dels clients:

  • Propostes encaminades a reduir la “factura fiscal” anual del client:
   • Aportacions a Plans de Pensions
   • Compensació de rendes (rendiments, guanys i pèrdues patrimonials)
   • Optimització del cost fiscal conjunt de Renda i Patrimoni, controlant els rendiments de la cartera i el patrimoni a l’efecte del límit conjunt de tributació IRPF-IP.
  • Propostes de planificació fiscal que suposin un estalvi fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i en l’Impost sobre Successions i Donacions (exempció del patrimoni empresarial i participacions en entitats).
  • Propostes d’operacions de reestructuració empresarial per optimitzar el cost fiscal del client i aconseguir estructures fiscals eficients.

Altres serveis

Altres serveis d’assessorament fiscal

 • Assessorament fiscal recurrent als clients DiverInvest.
 • Col·laboració amb els fiscalistas dels clients en la preparació de les declaracions de Renda i
 • Patrimoni, Declaració de béns i drets a l’estranger (Model 720) i altres declaracions de transcendència tributària (formulari ETE, model D-6).
 • Suport al departament d’Assessorament Immobiliari.
 • Establiment d’un “calendari fiscal” per a l’enviament de la informació tributària que permeti als clients complir amb les seves obligacions fiscals en els terminis legalment establerts.
 • Suport al control de costos de la cartera de clients.

Newsletter

Vull rebre les Cartes de David

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAF SLU
Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por correo electrónico. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No están previstas cesiones de datos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en protecciondatos@diverinvest.es. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales.