11/04/2016 Els experts aposten per la fi del rally de les matèries primes

David Mafoda, membre del comité d’Inversió de DiverInvest, comenta que “és difícil pensar que segueixin produint pujades sostingudes sense la demanda xinesa i amb el GDP mundial estancat” Llegir més: http://www.economiahoy.mx/mercados-eAm-mexico/noticias/7478385/04/16/Los-expertos-apuestan-por-el-fin-del-rally-de-las-materias-primas.html