Mètode DiverInvest

Metodología DiverInvest

La nostra filosofia és treballar sempre en equip amb el client. El nostre mètode fa que tinguem avantatges per afrontar els canvis diaris dels mercats. Es desenvolupa al llarg dels següents passos:

  1. Anàlisis dels clients: on es defineixen els objectius i es fa una revisió de la cartera, per fixar una planificació financera.
  2. Inversió, es realitza la proposta d’inversió: i s’implementa en un curt període.
  3. Audit, millora contínua: revisió i reporting mensual, treball en equip amb el client.

Procés d’inversió

El nostre procés d’inversió, es únic, sòlid i enfocat a controlar el risc.
Qualsevol inversió es avaluada i aprovada per la comissió d’inversió qui l’analitza y fa el control de risc.
Estem en continu moviment per identificar els millors productes.

Apostem per la tecnologia

A Diverinvest treballem amb eines tecnològiques desenvolupades que ens garanteix agilitat, eficiència i control.

cuadro cat