DiverInvest i la figura de l’inversor responsable

Els nostres projectes s’orienten a aconseguir beneficis des de principis sostenibles i ètics. Les nostres operacions segueixen els criteris d’inversió responsable, i apliquem un codi de conducta basat en tres punts:

Inversor Responsable