Assessorament Financer

DiverInvest, empresa líder a nivel nacional, ofereix un servei d’Assessorament Financier global i personalitzat sobre la totalidad del patrimoni. Un servei únic integral per preservar el patrimoni de forma professional, independient i responsable.
El nostre Assessorament Financier es compon de 3 etapes complementaries entre elles.
Planificació Financiera
Etapa en la qual es realitza una important anàlisi de l’inversor. Es realitza la planificació financera individualitzada de cada client que marca la política d’inversió . Ens agrada innovar en les solucions financeres que oferim. L’estat actual de l’economia i les finances a nivell mundial, ens forcen a ser més actius en idees i productes.
Carteres d’inversió
DiverInvest acompanya el client en tot el procés d’inversió. Coordinem directament amb els bancs per facilitar l’operativa de la implementació i seguiment de les inversions . Sempre busquem oferir les millors recomanacions.
Auditoría de las Carteras
El reporting de DiverInvest ofereix una visió holística de les carteres del client. El control de risc és un eix crucial en el nostre procés d’inversió , aplicant-se de manera rigorosa i metòdica periòdicament i ad – hoc segons les circumstàncies del mercat. Negociem les comissions, comprovem els costos i les condicions pactades en cada inversió.

 


El detall dels serveiss d’Assessorament Financer es:
– Estudi Cartera Actual
– Planificació Financera a llarg termini
– Política d’Inversió personalitzada
– Proposta d’Inversión actual
– Contacte directe amb Bancs
– Anàlisis y recomenació d’idees d’inversió
– Recomenació de fons, accions, bons, ETF´s,…
– Implementació de les inversions
– Seguimient dels productes
– Reporting Global
– Ajustament de la distribució d’actius
– Control de riscos
– Control de costos
– Negociació de comisions amb les seves entitats