A qui assessorem?

Persones i grups familiars

Els nostres clients valoren la nostra experiència, confidencialitat, transparència e integritat. DiverInvest té la responsabilitat i el privilegi d’ajudar a les persones i famílies a aconseguir que el seu patrimoni vagi passant de generació en generació. Només busquem els interessos dels nostres clients – a curt i a llarg termini – on siguin que aquests radiquin.

La capacitat per satisfer les seves expectatives, i sovint anar més enllà d’elles, i el compromís real que tenim amb cada client es que el creiem que ens diferencia.

El control del risc és un eix crucial en els nostres procés d’inversió, aplicant-se de manera rigorosa i metòdica periòdicament i ad-hoc segons les circumstàncies del mercat.

El nostre servei d’assessorament financer és un model únic que podem oferir gràcies a una metodologia pròpia. Si representa a un grup familiar. Li podem oferir:

 • Consell Familiar
 • Anàlisis i seguiment de les carteres
 • Mandats de gestió discrecional
 • Planificació fiscal integral
 • Reporting Global
 • Filantropía
Empresaris i directius d’empreses

DiverInvest treballa colze a colze amb reconeguts empresaris i directius per implementar de forma encara més professional el control i seguiment del seus actius líquids.

La falta de temps fa que moltes vegades aquesta tasca sigui molt complexa. Gràcies a nosaltres i, a la nostra filosofia de formar part del equip del client, aportem valor i facilitem la consecució dels objectius marcats.

La gestió del cash flow i de la liquiditat és una prioritat que ha de ser abordada amb un nivell de gestió baix. Fer-ho amb una estratègia a mig termini, amb una perspectiva global i un alt nivell de diversificació, és primordial. A demés, busquem actius sense correlació amb un bon comportament en qualsevol tipo de mercat.

Per Directius amb alta concentració en accions d’empreses cotitzades recomanem realitzar estratègies de cobertura de riscos. (Single Stock Strategy).

Si vostè és un empresari o un directiu a demés del nostre treball metòdic de treball únic, li oferim:

 • Assessorament sobre la liquiditat
 • Inversions alternatives
 • Reporting Global
 • Auditoría
 • Control de costos
 • Valoració de projectes
Institucions i Fundacions

Amb més de 100 anys d’experiència, DiverInvest compte amb la seguretat i tranquil·litat necessària per poder assessorar de forma responsable a Institucions i Fundacions.

Hem desenvolupat la figura de l’Inversor Responsable en la qual tots els clients de DiverInvest han de seguir criteris ètics i morals a l’hora d’afrontar les seves inversions.

Preservar patrimoni buscant una rendibilitat sustentada a llarg termini és possible quan es combina una perspectiva global amb un anàlisis fonamentalment profund.

Gràcies a una distribució d’actius a mida i al nostre elevat control del risc, aconseguim complir els objectius de la seva organització.

Si vostè representa a una Institució i Fundació a demés del nostres serveis d’Assessorament Financer els sumem els següents serveis:

 • Asset allocation model
 • Cash Management
 • Inversions alternatives
 • Consell Econòmic
 • Reporting Global
 • Control del risc