Assessorament Financer

DiverInvest, Empresa líder a nivell nacional, ofereix un servei d’Assessorament Financer global i personalitzat sobre la totalitat del patrimoni líquid cotitzat . Un servei únic integral per preservar el patrimoni de forma professional, independent i responsable.
El nostre Assessorament Financer es compon de 3 etapes complementàries entre elles.

Planificació Financera
Etapa en la qual es realitza una important anàlisi de l’inversor. Es realitza la planificació financera individualitzada de cada client que marca la política d’inversió. Ens agrada innovar en les solucions financeres que oferim. L’estat actual de l’economia i les finances a nivell mundial, ens forcen a ser més actius en idees i productes.
Carteres d’inversió
DiverInvest acompanya el client en tot el procés d’inversió. Coordinem directament amb els bancs per facilitar l’operativa de la implementació i seguiment de les inversions. Sempre busquem oferir les millors recomanacions.

Auditoria de les Carteres
El reporting de DiverInvest ofereix una visió holística de les carteres del client. El control de risc és un eix crucial en el nostre procés d’inversió, aplicant-se de manera rigorosa i metòdica periòdicament i ad-hoc segons les circumstàncies del mercat. Negociem les comissions, comprovem els costos i les condicions pactades en cada inversió.

 


El detall dels serveis d’Assessorament Financer es:

– Estudi Cartera actual
– Planificació Financiera a largo plazo
– Política d’ Inversión personalitzada
– Proposta d’Inversió actual
– Contacte directe amb Bancs
– Anàlisis i recomanació d’idees d’inversió
– Recomanació de fons, accions, bons, ETF’s , ..
– Implementació de les inversiones
– Seguiment dels productes
– Reporting Global
– Rebalanceig de la distribució d’actius
– Control del risc
– Control dels costos
– Negociació de comissions amb les entitats